Wie is Moveable Student?

Studenten met een oplossing!

Moveable Student is een partnership, dat bestaat uit 5 bevlogen studenten. Wij staan voor een duurzame toekomst en een toekomst waarin iedereen kan wonen op de plek die wenselijk is. Hij/zij kan dan studeren en wonen op de plek waar zij dat willen.

Duurzaam wonen voor studenten, door studenten.

Wat is nou precies circulair bouwen? 

Voor Moveable Student betekent circulair "Het bouwen met gerecyclede/herbruikbare producten. Aandachtspunten zijn het gebruiken van duurzame grondstoffen, zoals bio-based of cradle to cradle gecertificeerde producten en energie neutraal bouwen met als doel een lage CO2 uitstoot en een gezond leefklimaat."

Duurzaam

Wij zetten ons in voor een duurzame manier van bouwen en denken.

Circulair

Door onze manier van bouwen zijn onze woningen her-inzetbaar.

Oplossend

Met dit concept lossen we het probleem van een te kort aan studenten woningen snel op.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin